Elke dag een uitdaging

Klachtenprocedure

Mocht je niet tevreden zijn, dan vinden wij dit uiteraard erg vervelend en willen dit graag samen met jou oplossen. De begeleiders staan klaar met een luisterend oor.

Mocht je hier niet uitkomen, dan kun jij je klacht (en) bespreken met Samira Joual ( directeur) telefoonnummer: 06-46161547, komen jullie er dan niet uit, dan kan er een klacht ingediend worden via de richtlijnen van de Wkkgz.

De Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ) heeft als doel het verbeteren van de positie van de cliënt. De Wkkgz verplicht iedere zorgaanbieder om een klachtenfunctionaris te hebben. Daarnaast moet elke zorgaanbieder zich aansluiten bij een externe onafhankelijke geschilleninstantie.

Zorgorganisatie Nieuw begin is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen en maakt gebruik van het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Bij het Klachtenloket Zorg kunt u gratis terecht voor informatie en advies over uw vragen en/of klachten. Het Klachtenloket kan bemiddelen tussen u en uw zorgverlener. Daarnaast kan het Klachtenloket de bij hen aangesloten klachtenfunctionaris inschakelen. Hij is er voor u en de zorgaanbieder. 

De klachtfunctionaris probeert een klacht tussen partijen op te lossen of te voorkomen. De klachtenfunctionaris kan u helpen om uw klacht richting de zorgverlener duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft hij een geheimhoudingsplicht.

Als u er niet met uw zorgverlener uitkomt of als het de klachtenfunctionaris niet lukt om de klacht op te lossen, kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak over uw klacht.

De klachten procedure

Stap 1:   U bent ontevreden over de aan u geleverde zorg, u heeft een vraag, u wilt advies of een klacht indienen. Dit bespreekt u eerst met uw zorgaanbieder.

Stap 2:  Uw zorgaanbieder heeft geprobeerd u zo goed mogelijk te helpen en/ of uw onvrede weg te nemen/ op te lossen. Dit is niet gelukt en uw zorgaanbieder heeft u gewezen op de klachtenprocedure en op de onafhankelijke Klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Zorg.

Stap 3: Klachtenloket zorg biedt u gratis informatie, advies en/ of een bemiddeling om tot een oplossing te komen. Ook het Klachtenloket u helpen met het indienen van uw klacht bij de zorgverlener.

Stap 4: Binnen 6 weken na het indienen van uw klacht bij de zorgverlener, moet u een gemotiveerde reactie hebben ontvangen. De zorgaanbieder mag de behandeling van uw klacht een keer met 4 weken verlengen. Daarna mag verlengen alleen als u dat goed vindt.

Stap 5:  U bent nog altijd niet tevreden. Dan verwijst het Klachtenloket Zorg en/of de klachtenfunctionaris u naar de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

  

De Geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres:
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Bel: 070 310 53 10
Maandag t/m vrijdag

https://www.degeschillencommissie.nl/

  

 

 


 

 

 


 


 

E-mailen
Bellen
Map