Elke dag een uitdaging

Missie & Visie 

Missie

Zorgorganisatie Nieuw begin streeft naar een waardevol leven voor mensen vanaf 18 jaar met een licht tot matige verstandelijke beperking. De kwaliteit van leven staat centraal en de eigen mogelijkheden dienen ten volle benut en ontwikkeld te worden.


Visie

Ieder mens is uniek. Iedereen heeft evenveel waarde. Ieder mens brengt daarbij sterke en zwakke punten in, talenten en beperkingen. Het gaat erom dat mensen in wederkerigheid genieten van elkaars talenten en elkaar helpen met zwakke punten. 

Ieder mens heeft recht om zijn eigen leven te leven, te streven naar een goed leven, naar kwaliteit van leven.

Kwaliteit van leven zit in de mogelijkheid om je eigen talenten te ontplooien, om je te ontwikkelen en zo een goed bestaan te leiden en je dag zinvol te besteden.

Sommige mensen hebben ondersteuning nodig bij het maken van keuzes. Maar iedereen is in staat grote of kleine keuzes te maken in zijn leven.

Deze uitgangspunten geeft mensen met een verstandelijke beperking een plaats in de samenleving, als volwaardige mensen, als gelijkwaardige mensen.

Zij vragen wel onze bijzondere aandacht en zorg. Het ontwikkelen van hun talenten en mogelijkheden en het leren omgaan met hun beperkingen vraagt een grotere investering van de medemensen om hen heen.

Het vraagt om een open en eerlijke benadering waarin ruimte is voor ieders eigenheid en waarin beperkingen niet vragen om een betuttelende en overnemende houding, maar om het zoeken naar een goed evenwicht tussen ondersteuning waar nodig en zelf hun eigen weg zoeken. Dit betekent dat mensen uitgenodigd worden om af en toe af te wijken van bekende wegen, geprikkeld worden om nieuwe ervaringen op te doen.

Tegelijkertijd vraagt het ook om het voorkomen van overschatting van hun mogelijkheden.

We willen een begeleidingsklimaat creëren dat:

-      Cliënten van dagbesteding en wonen van Nieuw begin uitnodigt om zoveel mogelijk vragen te stellen en wensen kenbaar te maken.

-      Een Zorgorganisatie dat uitnodigt tot het ontdekken en ontwikkelen van talenten.

-      Een Zorgorganisatie waarbij de cliënten de mogelijkheid geboden wordt om nieuwe ervaringen op te doen.

-      Een Zorgorganisatie waarin aandacht en respect is voor ieders persoonlijkheid.

-      Een Zorgorganisatie waar ook aandacht is voor de ander, gestimuleerd wordt in de zin van samen verantwoordelijk zijn voor de sfeer op de dagbesteding en woning, iets voor de ander over hebben, samen dingen doen.

-      Een Zorgorganisatie waar warmte en geborgenheid heerst. Een plek waar je jezelf kan zijn.

-      Een Zorgorganisatie waarin het aangaan en onderhouden van relaties met anderen een belangrijke plaats inneemt. 

Een nieuw begin.

  

 

E-mailen
Bellen
Map